1. Τι είναι τα cookies;

Το cookie είναι ένα μικρό αρχείο κειμένου που ο ιστότοπος εγκαθιστά στον υπολογιστή σας, το τηλέφωνο ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή με πληροφορίες για την περιήγησή σας σε αυτόν τον ιστότοπο. Τα cookies είναι απαραίτητα γιατί διευκολύνουν και κάνουν φιλικότερη την περιήγηση χωρίς να βλάπτουν τον υπολογιστή σας.  

 

Παρόλο που σε αυτήν την πολιτική ο γενικός όρος cookies χρησιμοποιείται από τον ιστότοπο ως βασική μέθοδος αποθήκευσης πληροφοριών, ο χώρος "τοπικής αποθήκευσης" του προγράμματος περιήγησης χρησιμοποιείται για τους ίδιους σκοπούς όπως και τα cookies. Με αυτή την έννοια, όλες οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενότητα ισχύουν και για αυτήν την "Τοπική Αποθήκευση”.

 

2. Για ποιο σκοπό χρησιμοποιούνται τα cookies σε αυτόν τον ιστότοπο;

Τα cookies αποτελούν απαραίτητο παράγοντα για τον τρόπο λειτουργίας του ιστότοπού μας. Ο βασικός στόχος που έχουν τα cookies μας είναι η βελτίωση της εμπειρίας περιήγησής σας. Για παράδειγμα, τα cookies μας βοηθούν να απομνημονεύσουμε τις προτιμήσεις σας (γλώσσα, χώρα, κτλ.) κατά την περιήγηση και στις μελλοντικές επισκέψεις.  

 

Οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται στα cookies επιτρέπουν εκτός των άλλων τη βελτίωση του ιστοχώρου μέσω αξιολόγησης των αριθμών και μοτίβων χρήσης, την προσαρμογή του ιστοχώρου στα ατομικά ενδιαφέροντα των χρηστών, την βελτιωμένη ταχύτητα των αναζητήσεων, κτλ.  

 

Σε μερικές περιπτώσεις, με προηγούμενη συγκατάθεσή σας, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα cookies, τις ετικέτες ή άλλα παρόμοια συστήματα για να λάβουμε πληροφορίες που μας επιτρέπουν να σας δείξουμε από την ιστοσελίδα μας, τις ιστοσελίδες τρίτων ή από οποιοδήποτε άλλο μέσο διαφημίσεις που βασίζονται στην ανάλυση των συνηθειών περιήγησης που έχετε.

 

3. Για ποιους σκοπούς ΔΕΝ χρησιμοποιούνται τα cookies σε αυτήν την ιστοσελίδα;

Δεν αποθηκεύουμε στα cookies που χρησιμοποιούμε ευαίσθητες πληροφορίες προσωπικής αναγνώρισης όπως είναι η διεύθυνσή σας, ο κωδικός πρόσβασής σας, τα στοιχεία της πιστωτικής ή χρεωστικής σας κάρτας, κ.λπ.

 

4. Ποιος χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που αποθηκεύονται στα cookies;

Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στα cookies του ιστότοπου μας χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από εμάς με εξαίρεση αυτών που παρακάτω θα προσδιοριστούν ως "cookie τρίτων", τα οποία χρησιμοποιούν και διαχειρίζονται εξωτερικές εταιρείες για να μας παρέχουν υπηρεσίες που ζητούμε για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες και την εμπειρία του χρήστη κατά την περιήγησή του στον ιστότοπό μας. Οι κυριότερες υπηρεσίες για όσους χρησιμοποιούν αυτά τα "cookies τρίτων" είναι η λήψη στατιστικών πρόσβασης και η εγγύηση των πραγματοποιημένων συναλλαγών πληρωμής.

 

5. Πώς μπορώ να αποφύγω την χρήση των cookies σε αυτόν τον ιστότοπο;

Αν προτιμάτε να αποφύγετε τη χρήση των cookies σε αυτήν τη σελίδα λαμβάνοντας υπόψη τους παραπάνω περιορισμούς, πρέπει πρώτα να απενεργοποιήσετε στο πρόγραμμα περιήγησής σας τη χρήση των cookies και μετά να διαγράψετε τα cookies που έχουν αποθηκευτεί στο πρόγραμμα περιήγησής σας και τα οποία συσχετίζονται με αυτόν τον ιστότοπο.

 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα αποφυγής χρήσης των cookies οποιαδήποτε στιγμή.

 

6. Πώς μπορώ να απενεργοποιήσω και να διαγράψω την χρήση των cookies;

Για να περιορίσετε, αποκλείσετε ή να διαγράψετε τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο μπορείτε ανά πάσα στιγμή να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας σύμφωνα με τους κανόνες που υποδεικνύουμε παρακάτω. Παρόλο που η παραμετροποίηση κάθε προγράμματος περιήγησης είναι διαφορετική, η ρύθμιση των cookies γίνεται συνήθως από το μενού των "Προτιμήσεων" ή των "Εργαλείων". Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ρύθμιση των cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας, συμβουλευθείτε το μενού "Βοήθεια" του προγράμματός σας.

 

7. Ποια συγκεκριμένα cookies χρησιμοποιεί αυτός ο ιστότοπος και για ποιούς σκοπούς;

Στη συνέχεια εμφανίζεται ένας πίνακας με τα cookies, τις ετικέτες ή άλλα παρόμοια συστήματα που χρησιμοποιούνται από αυτόν τον ιστότοπο μαζί με πληροφορίες σχετικά με το σκοπό, τη διάρκεια και τη διαχείριση (από εμάς ή από τρίτους) καθενός από αυτά:

 

7.1. Cookies τεχνικά και εξατομίκευσης

Cookies τεχνικά και εξατομίκευσης: αναγνώρισης, ταυτοποίησης, περιήγησης, προσαρμογής διασύνδεσης, αγαπημένων, κ.λπ.

 

Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση του χρήστη κατά την περίοδο λειτουργίας, ώστε να μη χρειάζεται ο χρήστης να επαναλαμβάνει τη διαδικασία ταυτοποίησης στον ιστότοπο, να επιταχύνονται κάποιες διαδικασίες του ιστότοπου, για την απομνημόνευση των πραγματοποιημένων επιλογών κατά την περίοδο σύνδεσης ή σε μεταγενέστερες προσβάσεις, την απομνημόνευση των σελίδων που έχει ήδη επισκεφτεί ο χρήστης, κ.λπ.

 

• Cookie Αναγνώριση χρήστη

Χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση και την ταυτοποίηση του χρήστη. Περιέχει επίσης τεχνικά δεδομένα της περιόδου λειτουργίας του χρήστη, όπως για παράδειγμα, το χρόνο αναμονής σύνδεσης, το αναγνωριστικό περιόδου λειτουργίας κ.λπ.

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Περίοδος σύνδεσης. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ: Δικά μας.

 

• Cookie Αναγνώριση περιόδου σύνδεσης

Αναγνωρίζει τη σύνδεση http του χρήστη. Είναι κοινά για όλες τις εφαρμογές web και στοχεύουν στην αναγνώριση όλων των αιτήσεων του χρήστη σε μια περίοδο σύνδεσης.

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Περίοδος σύνδεσης. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ: Δικά μας.

 

• Cookie Κατάσταση της περιήγησης

Επιτρέπει να αναγνωρίζεται σε ποια κατάσταση βρίσκεται ο χρήστης (έναρξη της περιόδου συνεδρίας, πρώτη σελίδα, πρώτη πρόσβαση, κατάσταση μιας κύλισης, κατάσταση μιας ψηφοφορίας, κ.λπ.).

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Περίοδος σύνδεσης. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ: Δικά μας.

 

• Cookie Πρωτόκολλα

Επιτρέπει τη διαχείριση των αλλαγών μεταξύ ασφαλούς (πρωτόκολλο https) και μη ασφαλούς (πρωτόκολλο http) τομέα

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Περίοδος σύνδεσης. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ: Δικά μας.

 

• Cookie Google (NID, GAPS)

Επιτρέπει τη σύνδεση με το Google.

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Μόνιμο. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ: Τρίτων.

 

• Cookie Linkedin (bcookie, lidc, IN_HASH, RT, lang, Llc, Lle, bscookie, leo_auth_token, visit)

Επιτρέπει τη σύνδεση με το Linkedin.

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Μόνιμο. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ: Τρίτων.

 

• Cookie YouTube (CONSENT, GEUP, NID, PREF, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC)

Επιτρέπει τη σύνδεση με το Youtube.

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Μόνιμο. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ: Τρίτων.

 

7.2. Cookies τεχνικά και εξατομίκευσης: αναγνώρισης, ταυτοποίησης, περιήγησης, προσαρμογής διασύνδεσης, αγαπημένων

Αυτά τα cookies λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τις προσβάσεις των χρηστών στον ιστότοπο (όχι στο περιεχόμενό του) για να μας παρέχουν κατόπιν πρόσθετες πληροφορίες για τις εν λόγω προσβάσεις για στατιστικούς σκοπούς.

 

• Cookie Προέλευση (WC_GASource)

Χρησιμοποιείται για γίνει γνωστή η προέλευση του χρήστη όταν αυτός φτάνει σε μια σελίδα αυτού του ιστότοπου, για παράδειγμα αν φτάσει στη σελίδα με τις λεπτομέρειες του προϊόντος από τις πολλαπλές εικόνες των προϊόντων, από την μηχανή εύρεσης ή από μια εξωτερική σελίδα.

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Μόνιμο. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ: Δικά μας.

 

• Cookie Google Analytics (__utma, __utmb, __utmc, __utmd, __utmv, _ga, _gat, __utmz...)

Επιτρέπουν την παρακολούθηση του ιστότοπου μέσω του εργαλείου Google Analytics, το οποίο είναι μια υπηρεσία που παρέχεται από την Google για τη συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με τις προσβάσεις των χρηστών στους ιστότοπους. Μερικά από τα δεδομένα που αποθηκεύονται για μετέπειτα αναλύσεις είναι: αριθμός επισκέψεων του χρήστη στην ιστοσελίδα, ημερομηνίες της πρώτης και της τελευταίας επίσκεψης του χρήστη, διάρκεια των επισκέψεων, από ποια σελίδα μετέβη ο χρήστης στην ιστοσελίδα, web, ποια μηχανή αναζήτησης χρησιμοποίησε για να φτάσει στην ιστοσελίδα ή σε ποιον σύνδεσμο έκανε κλικ, από ποιο μέρος του κόσμου είχε πρόσβαση, κ.λπ.<Οι ρυθμίσεις αυτών των cookies προκαθορίζονται από την υπηρεσία που παρέχει η Google, γι' αυτό σας προτείνουμε να συμβουλευθείτε τη σελίδα προστασίας προσωπικών δεδομένων της Google Analytics,   , για να λάβετε περισσότερες πληροφορίες για τα cookies που χρησιμοποιεί και πώς απενεργοποιούνται (λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν είμαστε υπεύθυνοι για το περιεχόμενο, ούτε για την αξιοπιστία των ιστότοπων τρίτων).

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Μόνιμο. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ: Τρίτων.