ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

 

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου (ένας από τους Όρους Χρήσης και άλλων εγγράφων που αναφέρονται σε αυτούς) καθορίζει τις βάσεις πάνω στις οποίες η INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A) (εφεξής, INDITEX) χειρίζεται τις πληροφορίες της μέσω της παγκόσμιας πλατφόρμας επιλογής προσωπικού του Ομίλου Inditex, Inditex Careers (εφεξής, Inditex Careers ή Παγκόσμια Πλατφόρμα).   
Ένας από τους βασικούς στόχους της Παγκόσμιας Πλατφόρμας (με πρόσβαση σε αυτόν μέσω της URL http://www.inditexcareers.com), ιδιοκτησία της INDITEX, είναι να διαχειρίζεται σε παγκόσμιο επίπεδο τις διαδικασίες επιλογής προσωπικού όλων των επιχειρήσεων του Ομίλου της και να αυξάνει κατά το μέγιστο τις ευκαιρίες των εγγεγραμμένων χρηστών της. Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε την Παγκόσμια Πλατφόρμα, μας παρέχετε τα απαραίτητα για να αποκτήσουμε πρόσβαση σε οποιοδήποτε είδος πληροφοριών οι οποίες διαθέτουν χαρακτηριστικά που μας επιτρέπουν να σας αναγνωρίσουμε (εφεξής, Προσωπικά Δεδομένα), είτε για να περιηγηθείτε στον Ιστότοπο και να κάνετε χρήση των υπηρεσιών ή λειτουργιών του, να εγγραφείτε ως χρήστης, να δηλώσετε συμμετοχή ως υποψήφιος σε μια προσφορά, είτε για να εγγραφείτε στην υποδοχή των προσφορών εργασίας μας, να στείλετε ένα ερώτημα μέσω της φόρμας επικοινωνίας, κ.λπ. θα υπάγεστε στην εφαρμογή της εκάστοτε ισχύουσας Πολιτικής Απορρήτου και θα πρέπει να ελέγχετε το παρόν κείμενο προκειμένου να βεβαιώνεστε ότι συμφωνείτε με αυτό.

 

 
1.    ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ, ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ.

Η προέλευση των Προσωπικών Δεδομένων που επεξεργαζόμαστε στην Παγκόσμια Πλατφόρμα, θα καθίσταται δυνατή με κάποιον τρόπο από τους παρακάτω:

-    Άμεση αλληλεπίδραση με την Παγκόσμια Πλατφόρμα μέσω της συμπλήρωσης της φόρμας εγγραφής και εκείνων των ειδικών φορμών που είναι διαθέσιμες για τις συγκεκριμένες λειτουργίες που θέλετε να ενεργοποιήσετε.

-    Μέσω ενός τρίτου σε περίπτωση που τον έχετε εξουσιοδοτήσει για να σας εκπροσωπεί και να μας παρέχει τα στοιχεία επικοινωνίας σας. Αυτά τα στοιχεία μπορεί να εμφανιστούν προφορτωμένα στη φόρμα εγγραφής της Παγκόσμιας Πλατφόρμας για να δηλωθεί η συμμετοχή σας ως πιθανός υποψήφιος συμμετοχής στις διαδικασίες επιλογής του Ομίλου Inditex. Θυμηθείτε ότι, σε περίπτωση που ολοκληρωθεί η διαδικασία της Παγκόσμιας Πλατφόρμας, θα ενημερώσουμε σχετικά το τρίτο πρόσωπο που μας παρείχε τα στοιχεία επικοινωνίας σας.

-    Μέσω της Παγκόσμιας Πλατφόρμας γίνεται περισυλλογή και επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σχετικά με τον αναγνωριστικό χαρακτήρα και τα προσωπικά στοιχεία (όπως το όνομά, το επώνυμο, η διεύθυνση, το τηλέφωνο επικοινωνίας, κ.λπ.), τα εκπαιδευτικά και επαγγελματικά προσόντα (εκπαίδευση, κ.λπ.) και λεπτομέρειες σχετικά με την εργασία (επάγγελμα, επαγγελματικό ιστορικό, κ.λπ.)

Εάν δεν μας παράσχετε ορισμένες υποχρεωτικές πληροφορίες, υπάρχει περίπτωση να μην είναι δυνατή η διαχείριση της εγγραφής σας ως χρήστης ή η υποψηφιότητά σας σε προσφορές εργασίας διαθέσιμες στην Παγκόσμια Πλατφόρμα. Η INDITEX θα επεξεργαστεί τα Προσωπικά σας Στοιχεία για τους παρακάτω σκοπούς:  

i.    Εγγραφή ως χρήστης της Παγκόσμιας Πλατφόρμας.  


Τα Προσωπικά στοιχεία που μας παρέχετε θα αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας σε έναν φάκελο υπό την ευθύνη της INDITEX, ο οποίος θα περιέχει και θα επεξεργάζεται τα στοιχεία σας για να σας αναγνωρίζει ως χρήστη της Παγκόσμιας Πλατφόρμας και να σας δίνει πρόσβαση στις διάφορες υπηρεσίες, λειτουργίες και εφαρμογές της, οι οποίες είναι στη διάθεσή σας εφόσον είστε εγγεγραμμένος χρήστης.  
Επίσης, μπορούμε να χρησιμοποιούμε τα στοιχεία σας για να επικοινωνούμε μαζί σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφωνικών κλήσεων ή αποστολή SMS σχετικά με τις ενημερώσεις και τις λειτουργίες ή ανακοινώσεις που περιέχουν πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες συμπεριλαμβανομένων και των ενημερώσεων της ασφάλειας της Παγκόσμιας Πλατφόρμας.


Νόμιμη βάση: Ο λόγος για τον οποίο δικαιούμαστε να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας, είναι η εκτέλεση των όρων και προϋποθέσεων χρήσης της πλατφόρμας.

ii.    Διαδικασία επιλογής του Ομίλου Inditex.  


Τα Προσωπικά στοιχεία που παρέχονται στη φόρμα εγγραφής της Παγκόσμιας Πλατφόρμας καθώς και κατά τη χρήση ως εγγεγραμμένου χρήστη των υπηρεσιών και λειτουργιών της εν λόγω Παγκόσμιας Πλατφόρμας θα καταχωρούνται σε έναν φάκελο υπό την ευθύνη της INDITEX και θα αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας για την ανάπτυξη, την πραγματοποίηση και τη διαχείριση της διαδικασίας επιλογών προσωπικού του Ομίλου Inditex ανάλογα με τους τομείς ενδιαφέροντος που έχει δηλώσει και με τις υπάρχουσες προσφορές στις οποίες έχει στείλει την υποψηφιότητά του.  
Επίσης, μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου ή αποστολής SMS για τη σωστή διαχείριση των διαδικασιών επιλογής στις οποίες επιθυμείτε να συμμετάσχετε.

Ο χρήστης (εσείς) αποδεχόμενος την παρούσα Πολιτική Απορρήτου εξασφαλίζετε ότι τα παρεχόμενα Προσωπικά Δεδομένα είναι ορθά και ακριβή και δεσμεύεστε να μας ειδοποιείτε για οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση σε αυτά. Οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία προκληθεί στην Παγκόσμια Πλατφόρμα, στην INDITEX ή στις εταιρείες που ανήκουν στον Όμιλο Inditex ή σε οποιονδήποτε τρίτο μέσω κοινοποίησης λανθασμένων, ανακριβών ή ελλιπών πληροφοριών στις φόρμες εγγραφής ή σε άλλους τρόπους με τους οποίους παρέχονται πληροφορίες με Προσωπικά Δεδομένα είναι αποκλειστική ευθύνη του χρήστη.


Νόμιμη βάση: Ο λόγος για τον οποίο δικαιούμαστε να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας, είναι η εκτέλεση των όρων και προϋποθέσεων χρήσης της πλατφόρμας.

Σημαντική σημείωση σχετικά με το περιεχόμενο των πρόσθετων παρεχόμενων πληροφοριών:  

Είναι πολύ σημαντικό, οι πληροφορίες που μας παρέχετε μέσω των πεδίων ελεύθερου κειμένου καθώς δε και των αρχείων, συνδέσμων ή προσκομιζόμενων εγγράφων να μην περιέχουν εμπιστευτικές ή ιδιαίτερα ευαίσθητες πληροφορίες όπως: η φυλετική ή εθνική σας προέλευση, η ιδεολογία ή οι πολιτικές, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές σας πεποιθήσεις, η συμμετοχή σας σε πολιτικά κόμματα ή συνδικάτα, η σωματική ή ψυχική σας υγεία, τα βιομετρικά σας στοιχεία ή τα γενετικά σας χαρακτηριστικά, ο γενετήσιος προσανατολισμός σας, το ποινικό σας μητρώο, ο αριθμός κοινωνικής ασφάλισης ή ταυτότητας.

Αν μας παράσχετε τέτοιου είδους πληροφορίες, αναλαμβάνετε με δική σας ευθύνη όποιους πιθανούς κινδύνους προκύψουν για το προσωπικό σας απόρρητο. Σε περίπτωση που αντιληφθούμε την ύπαρξη τέτοιου είδους πληροφοριών, θα προβούμε στη διαγραφή τους από τα συστήματά μας και σε καμία περίπτωση δεν θα ληφθούν υπόψη κατά τις διαδικασίες επιλογής προσωπικού.

2.    ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ.

Εκτός από τις κανονικές λειτουργίες της, η Παγκόσμια Πλατφόρμα προσφέρει επίσης μια σειρά λειτουργιών ή ειδικών υπηρεσιών που μπορείτε να ενεργοποιήσετε εθελοντικά μέσω της αποδοχής των ειδικών όρων.  

i.    ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΕ ΦΙΛΟ.  


Η Παγκόσμια Πλατφόρμα διαθέτει την επιλογή “αποστολή σε φίλο”, που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε προαιρετικά σε περίπτωση που θέλετε να στείλετε σε κάποιον τρίτο, πληροφορίες μέσω e-mail σχετικά με κάποια ευκαιρία ή μία συγκεκριμένη προσφορά εργασία ή σχετικά με μια είδηση. Για αυτόν τον λόγο, είναι απαραίτητο να συμπληρώσετε τη διαθέσιμη φόρμα προκειμένου να μας παρέχετε το όνομα και τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του φίλου ή της φίλης σας σημειώνοντας το τετραγωνάκι αποδοχής των αντίστοιχων όρων.  
Τα στοιχεία του φίλου ή της φίλης σας θα διαγραφούν αφού σταλεί το e-mail με τις πληροφορίες που σχετίζονται με την εν λόγω προσφορά εργασίας ή μετά από εύλογο χρονικό διάστημα.  
Θυμηθείτε ότι όταν μας παρέχετε Προσωπικά Στοιχεία τρίτων λαμβάνετε την ευθύνη να τους έχετε ενημερώσει σχετικά και να έχετε λάβει τη συγκατάθεσή τους για να προσκομιστούν με τους σκοπούς που αναφέρονται πριν από την αποστολή καθώς και στη συνέχειά της. Σε περίπτωση που έχετε προβεί σε αποστολή μέσω της Παγκόσμιας Πλατφόρμας, τα παρεχόμενα Προσωπικά Στοιχεία τρίτων θα χρησιμοποιηθούν μόνο για:  Τη διαχείριση της αποστολής ή την επαλήθευση της παραλαβής της ανακοίνωσης, και   για την εξυπηρέτηση των αιτημάτων που θα μας υποβάλει ο εν λόγω τρίτος.


Νόμιμη βάση: Νομιμοποιούμαστε να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας λόγω τηςσυγκατάθεσης που μας δίνετε.

ii.    ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ, SMS Η ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ  


Σε περίπτωση που σας ενδιαφέρει, μπορείτε να επιλέξετε προαιρετικά την δυνατότητα να λαμβάνετε ειδοποιήσεις με πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές εργασίας που δημοσιεύονται στην Παγκόσμια Πλατφόρμα.  
Για αυτόν τον λόγο, πρέπει να ενεργοποιήσετε το τετραγωνάκι που είναι διαθέσιμο στην ενότητα του Newsletter παραχωρώντας μας τη ρητή συγκατάθεσή σας για την εγγραφή στην υπηρεσία ειδοποιήσεων και επιτρέποντας στην INDITEX να στέλνει πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές εργασίας τόσο της μητρικής εταιρείας, όσο και των υπόλοιπων εταιρειών του Ομίλου Inditex, των οποίων οι διαδικασίες επιλογής προσωπικού διεξάγονται μέσω της Παγκόσμιας Πλατφόρμας σύμφωνα με τις σημειωμένες προτιμήσεις.  
Αυτές οι αποστολές θα γίνονται ανάλογα με τις προτιμήσεις που θα μας υποδεικνύετε μέσω της Παγκόσμιας Πλατφόρμας συμπεριλαμβάνοντας την αποστολή ανακοινώσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή οποιουδήποτε άλλου παρόμοιου μέσου ηλεκτρονικής επικοινωνίας (όπως SMS), καθώς επίσης και με την πραγματοποίηση τηλεφωνικών κλήσεων. Μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας μεταβαίνοντας στην ενότητα Ο λογαριασμός μου ή να αντιταχθείτε στη χρήση των στοιχείων σας για να σας στέλνουμε ενημέρωση ανά πάσα στιγμή μέσω του τμήματος Ο Λογαριασμός μου, σημειώνοντας το αντίστοιχο τετραγωνάκι απενεργοποίησης.  
Λάβετε υπόψη σας ότι για την αποστολή αυτών των ανακοινώσεων μπορεί να είναι απαραίτητο να αποκτήσουν πρόσβαση στα Προσωπικά σας Δεδομένα τρίτοι παροχείς τεχνολογικών υπηρεσιών που κρίνονται απαραίτητες για τη λειτουργία αυτή. Η εξουσιοδότησή σας περιλαμβάνει αυτές τις περιπτώσεις που για λόγους αποτελεσματικότητας της υπηρεσίας, οι παροχείς ενδέχεται να βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ή σε άλλες χώρες ή περιοχές εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου που να μην παρέχουν ένα επίπεδο προστασίας δεδομένων παρεμφερές με αυτό που έχει η χώρα σας ή ενδεχομένως η Ευρωπαϊκή Ένωση.  


Νόμιμη βάση: Νομιμοποιούμαστε να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας λόγω τηςσυγκατάθεσης που μας δίνετε.

iii.    ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ.  


Σε περίπτωση που μας υποβάλετε οποιοδήποτε ερώτημα, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή φόρμας επικοινωνίας, τα Προσωπικά σας Δεδομένα επικοινωνίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την INDITEX για την εξυπηρέτηση των αιτημάτων σας συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με την τεχνική υποστήριξη της Παγκόσμιας Πλατφόρμας, τη λειτουργία της, απορίες ή προτάσεις σχετικά με τις διαδικασίες επιλογής προσωπικού, κ.λπ.  
Για τη σωστή διαχείριση των ερωτημάτων σας, μπορεί να χρειαστεί να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφωνικών κλήσεων ή αποστολή SMS.  


Νόμιμη βάση: Δικαιούμαστε να τα χρησιμοποιήσουμε επειδή έχουμε έννομο συμφέρον να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες και τις ανησυχίες σας ως χρήστη

 

3.    ΠΡΟΒΟΛΗ, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ.

Καθώς ένας από τους βασικούς στόχους της Παγκόσμιας Πλατφόρμας είναι η διαχείριση σε παγκόσμιο επίπεδο, των διαδικασιών επιλογής προσωπικού όλων των εταιρειών του Ομίλου Inditex και η μεγιστοποίηση των ευκαιριών για τους εγγεγραμμένους χρήστες, αφού εγγραφείτε, τα Προσωπικά σας Δεδομένα θα είναι ορατά από το προσωπικό της INDITEX και από τις υπόλοιπες εταιρείες του Ομίλου Inditex, ανάλογα με το προφίλ και τις επιλεγμένες προτιμήσεις έως το βαθμό που επιτρέπουν οι εφαρμοζόμενοι κανονισμοί με σκοπό να ευνοηθεί η αναζήτηση υποψηφίων που να προσαρμόζονται στις διάφορες διαδικασίες επιλογής που διεξάγονται στον Όμιλο Inditex και να διευρύνουν για τους χρήστες τις δυνατότητες να γίνουν υποψήφιοι.  
Για αυτόν τον λόγο και για την εκπλήρωση των στόχων που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο ενδέχεται να χρειαστεί να ενημερώσουμε ή να μεταδώσουμε τις πληροφορίες που μας παρείχατε σε συγκεκριμένες εταιρίες που αποτελούν μέρος του Ομίλου Inditex (των οποίων οι δραστηριότητες σχετίζονται με τους τομείς της διακόσμησης, της κλωστοϋφαντουργίας, έτοιμων προϊόντων ένδυσης και σπιτιού και οποιονδήποτε άλλο συμπληρωματικό κλάδο συμπεριλαμβανομένων των καλλυντικών και των δερμάτινων ειδών καθώς και την ανάπτυξη και υποστήριξη δραστηριοτήτων ηλεκτρονικού εμπορίου, logistics, μεταφορά και διανομή) στο βαθμό που χρειάζεται να έχουν πρόσβαση στα Προσωπικά σας Δεδομένα, ώστε να συνδέονται άμεσα με τις διαδικασίες επιλογής στις οποίες είστε υποψήφιοι ή γιατί τα ενδιαφέροντα που έχει δηλώσει ο χρήστης μπορεί να ταιριάζουν με το προφίλ υποψηφίου που αναζητούν. Για αυτόν τον λόγο, θεωρούμε ότι με την εγγραφή σας και την παροχή πληροφοριών μέσω αυτής της Παγκόσμιας Πλατφόρμας μας δίνετε ρητά το δικαίωμα να πραγματοποιούμε τέτοιες ανακοινώσεις και παραχωρήσεις στις αναφερόμενες εταιρείες.
Στέλνοντας την αίτησή σας για μια θέση εργασίας που προσφέρεται στην Παγκόσμια Πλατφόρμα ή παρέχοντας τα στοιχεία επικοινωνίας σας για να δείξετε το ενδιαφέρον σας για την θέση εργασίας αποδέχεστε ρητά να κοινοποιηθούν τα στοιχεία σας στον Όμιλο Inditex της χώρας προορισμού που αναφέρεται στην προσφορά, αλλά και σε εκείνες τις περιπτώσεις που η πρόσβαση στα Προσωπικά σας Στοιχεία συνεπάγεται την μεταβίβαση των στοιχείων σας διεθνώς και ότι η πρόσβαση θα πραγματοποιηθεί από χώρες που δεν έχουν επίπεδο προστασίας δεδομένων παρεμφερές με το δικό σας ή ενδεχομένως με αυτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πρόσβαση στα δεδομένα του χρήστη από το προσωπικό των εταιριών του Ομίλου Inditex θα γίνεται τηρώντας τον κανονισμό που εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση συμπεριλαμβανομένων και των απαραίτητων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφαλείας προκειμένου να διασφαλιστεί η εμπιστευτικότητα των δεδομένων του χρήστη.  
Τα παρεχόμενα Προσωπικά Δεδομένα στα οποία έχουν πρόσβαση οι εταιρίες του Ομίλου Inditex θα συμπεριληφθούν στα αντίστοιχα αρχεία τους. Για αυτόν τον λόγο, αυτές οι εταιρίες του Ομίλου Inditex θα μπορούν να χρησιμοποιούν και να αποθηκεύουν τοπικά τα Προσωπικά σας Δεδομένα με σκοπό τη διαχείρισή των διαδικασιών επιλογής προσωπικού τους.  

 

4.    ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ.  

Μπορείτε να διατηρείτε ενημερωμένα τα Προσωπικά σας Δεδομένα, το περιεχόμενο του προφίλ σας και το λογαριασμό εγγεγραμμένου χρήστη στην Παγκόσμια Πλατφόρμα μέσω της ενότητας Ο Λογαριασμός μου.  
Διατηρούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα ενώ ο λογαριασμός σας παραμένει ενεργοποιημένος. Συγκεκριμένα, σας πληροφορούμε ότι ο λογαριασμός εγγεγραμμένου χρήστη χωρίς προηγούμενη σύνδεση θα λήγει σε 18 μήνες. Πριν προβούμε στη διαγραφή του λογαριασμού σας θα λάβετε ένα μήνυμα υπενθύμισης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το οποίο θα σας εξηγεί πώς να προχωρήσετε ώστε να αποφύγετε την απενεργοποίηση του λογαριασμού σας και κατά συνέπεια την ακύρωση των στοιχείων σας.  
Μέσω της ενότητας Ο Λογαριασμός μου μπορείτε να ανακαλέσετε την αποδοχή της παρούσας πολιτικής Απορρήτου, καθώς και την εξουσιοδότηση για ανακοινώσεις ή για τη διεθνή μεταβίβαση των δεδομένων σας, οι οποίες συνεπάγονται τη διαχείριση των υποψηφιοτήτων σας μέσω της Παγκόσμιας Πλατφόρμας. Σε περίπτωση που ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας θα ακυρωθεί ο λογαριασμός σας εγγεγραμένου χρήστη της Παγκόσμιας Πλατφόρμας.  
Παρακαλούμε, λάβετε υπόψη σας ότι αφού υποβάλετε την υποψηφιότητά σας για μία θέση εργασίας και οι πληροφορίες σας έχουν δοθεί στην εταιρεία του Ομίλου Inditex η οποία την προσέφερε, η INDITEX δεν μπορεί να ανακτήσει το βιογραφικό σας από τα άτομα που είχαν πρόσβαση σε αυτό παρά μόνο να διαγράψουν την πρόσβασή σε αυτό ηλεκτρονικά και σε περίπτωση που εσείς το απαιτήσετε ρητά, να προβούν στην ακύρωση των δεδομένων σας ως υποψήφιος στα συστήματα πληροφορικής του Ομίλου Grupo Inditex όπου υπάρχουν.  
Η INDITEX με εταιρική έδρα επί της Avenida de la Diputación, Edificio Inditex, 15142 Arteixo (Λα Κορούνια), Ισπανία, ως υπεύθυνη του αρχείου, δεσμεύεται να σεβαστεί την εμπιστευτικότητα των στοιχείων προσωπικού χαρακτήρα και να διασφαλίσει την εξάσκηση των δικαιωμάτων σας για πρόσβασή, διόρθωση, ακύρωση ή ένσταση μέσω επιστολής απευθυνόμενης στην παραπάνω αναφερόμενη διεύθυνση, υπόψη της "Función LOPD – Inditex Careers" ή μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση dataprotection@inditexcareers.com.  
Σε περίπτωση που αποφασίσετε να εξασκήσετε τα εν λόγω δικαιώματα, παρακαλούμε, να μας υποδείξετε την ηλεκτρονική διεύθυνση που χρησιμοποιήσατε για την ταυτοποίησή σας ή τη χρήση των υπηρεσιών ή λειτουργιών της Παγκόσμιας Πλατφόρμας και σχετικά με την οποία εξασκούνται τα δικαιώματα για πρόσβασή, διόρθωση, ακύρωση ή ένσταση. Αν κριθεί απαραίτητο, ενδέχεται να σας ζητήσουμε ένα ισχύον έγγραφο ταυτοποίησης.

Εάν βρίσκεστε στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο:

Δεσμευόμαστε να τηρούμε την εμπιστευτικότητα των προσωπικών σας δεδομένων και να διασφαλίζουμε ότι μπορείτε να ασκείτε τα δικαιωματά σας. Λαμβάνοντας εσάς υπόψιν, εμείςοι Από Κοινού Υπεύθυνοι επεξεργασίας των δεδομένων έχουμε συμφωνήσει ότι μπορείτε να ασκήσετε τα διθκαιώματά σας χωρίς κόστος, γράφοντας μας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε μία μοναδική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dataprotection@inditexcareers.com, αναφέροντας απλώς σε εμάς τον λόγο του αιτήματός σας και το δικαίωμα που θέλετε να ασκήσετε. Σε περίπτωση που θεωρούμε απαραίτητο να επιβεβαιώσουμε την ταυτότητά σας, ενδέχεται να ζητήσουμε αντίγραφο ενός εγγράφου που να αποδεικνύει την ταυτότητά σας.

Συγκεκριμένα, ανεξάρτητα από το σκοπό ή τη νομική βάση επί τη βάσει της οποίας επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

• Να μας ζητήσετε πρόσβαση στα δεδομένα που έχουμε σχετικά με εσάς. Σας υπενθυμίζουμε ότι αν είστε εγγεγραμμένος χρήστης της Πλατφόρμας, μπορείτε επίσης να ελέγξετε αυτές τις πληροφορίες στην ενότητα που αντιστοιχεί στα προσωπικά σας δεδομένα.

• Να μας ζητήσετε να διορθώσουμε τα δεδομένα που έχουμε. Να θυμάστε ότι εάν είστε εγγεγραμμένος χρήστης της Πλατφόρμας, μπορείτε επίσης να αποκτήσετε πρόσβαση στην ενότητα που αντιστοιχεί στα προσωπικά σας δεδομένα για να τροποποιήσετε ή να επικαιροποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα. Εν πάση περιπτώσει, να λάβετε υπόψη σας ότι με την ενεργή παροχή των προσωπικών δεδομένων σας σε εμάς με οποιονδήποτε τρόπο, εγγυάστε ότι αυτά είναι αληθή και ακριβή και συμφωνείτε να μας ειδοποιήσετε για οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίησή τους. Την αποκλειστική ευθύνη για οποιεσδήποτε απώλειες ή ζημίες που προκλήθηκαν στην Πλατφόρμα ή στο πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την Πλατφόρμα ή σε οποιονδήποτε τρίτο, λόγω συμπλήρωσης εσφαλμένων, ανακριβών ή ελλιπών πληροφοριών στα έντυπα εγγραφής, φέρει ο χρήστης. Παρακαλούμε να θυμάστε ότι κατά γενικό κανόνα θα πρέπει να παρέχετε μόνο τα δικά σας προσωπικά δεδομένα, και όχι δεδομένα τρίτων, εκτός από το βαθμό που αυτό επιτρέπεται σύμφωνα μετην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. 

• Να ζητήσετε από μας να διαγράψουμεε τα δεδομένα σας στο βαθμό που δεν είναι πλέον απαραίτητα για το σκοπό για τον οποίο πρέπει να να συνεχίσουμε να τα επεξεργαζόμαστε όπως σας έχουμε ήδη εξηγησει ανωτέρω ήόταν δεν νομιμοποιούμαστε πλέον να τα επεξεργαζόμαστε.

• Να μας ζητήσετε να ακυρώσουμε ή περιορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, πράγμα που σημαίνει ότι σε ορισμένες περιπτώσεις μπορείτε να μας ζητήσετε να αναστείλουμε προσωρινά την επεξεργασία των δεδομένων ή να τα διατηρήσουμε πέρα από τον απαιτούμενο χρόνο όταν τα χρειάζεστε.

Αν μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας για οποιοδήποτε σκοπό, έχετε επίσης το δικαίωμα να την ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή. Μερικοί από τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας εξηγούνται στην ενότητα 2 στην οποία εξηγούμε για ποιους σκοπούς επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας.

Όταν νομιμοποιούμαστε να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σαςβάσει της συγκατάθεσής σας ή για την εκτέλεση της σύμβασης, όπως εξηγείται στην ενότητα 1, θα έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε τη φορητότητα των προσωπικών σας δεδομένων. Αυτό σημαίνει ότι θα έχετε το δικαίωμα να λάβετε τα προσωπικά δεδομένα που μας δώσατε σε δομημένη μορφή, που χρησιμοποιείται ευρέως και είναι αναγνώσιμη από μια μηχανή, προκειμένου να τα μεταδώσετε απευθείας σε άλλο νομικό πρόσωπο χωρίς προσκόμματα από πλευράς μας.

Επιπρόσθετα, όταν η επεξεργασία των δεδομένων σας βασίζεται στο νόμιμο συμφέρον μας, θα έχετε επίσης το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας.

Τέλος, σας ενημερώνουμε για το δικαίωμά σας να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια ρυθμιστική αρχή (http://www.dpa.gr/portal/page?_pageid=33,15510&_dad=portal&_schema=PORTAL), ιδίως ενώπιον: Agencia Española de Protección de Datos (https://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphp.php)

Ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων: dataprotection@inditexcareers.com

5.    ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ COOKIES:  

Σε αυτή την Παγκόσμια πλατφόρμα χρησιμοποιούμε τα cookies, δηλαδή μικρά αρχεία κειμένου με πληροφορίες σχετικά με την περιήγησή σας σε αυτόν τον ιστότοπο, των οποίων ο βασικός σκοπός είναι η βελτίωση της εμπειρίας σας στην Παγκόσμια Πλατφόρμα. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τα cookies που χρησιμοποιούμε, τους σκοπούς τους και άλλες ενδιαφέρουσες πληροφορίες στον παρακάτω σύνδεσμο:  https://www.inditexcareers.com/portalweb/politica-de-cookies

Με την αποδοχή της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου δίνετε τη συγκατάθεσή σας για την εγκατάσταση και χρήση των πιο χρησιμοποιημένων cookies σε αυτή την Παγκόσμια Πλατφόρμα και αυτών που περιγράφονται στην παραπάνω αναφερόμενη σελίδα.

6.    ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:  

Να διαβάζετε τακτικά την Πολιτική Απορρήτου αφού είναι δυνατό να επιδεχθεί τροποποιήσεις. Μπορείτε να συμβουλεύεστε κάθε στιγμή την ισχύουσα έκδοση μέσω της Παγκόσμιας Πλατφόρμας. Σας υπενθυμίζουμε ότι είναι δική σας ευθύνη να την διαβάζετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα αφού η εκάστοτε Πολιτική Απορρήτου που ισχύει τη στιγμή της χρήσης της Παγκόσμιας Πλατφόρμας θα είναι αυτή που θα εφαρμόζεται.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ «INDITEX CAREERS» ΤΗΣ INDITEX

1.    ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις (οι «Όροι της Inditex Careers»), μαζί με την Πολιτική Απορρήτου και την Πολιτική των e Cookies (εφεξής, συνολικά, οι «Πολιτικές Προστασίας Δεδομένων») ρυθμίζουν την πρόσβαση και χρήση της πύλης εύρεσης εργασίας της ιστοσελίδας «Inditex Careers» και όλες και καθεμιά από τις σελίδες που εντοπίζονται με τον τομέα «inditexcareers.com» και τους αντίστοιχους υποτομείς και υποκαταλόγους (εφεξής, ο «Ιστότοπος» ή «Inditex Careers»).  

Τον Ιστότοπο διαχειρίζεται η INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A Η (INDITEX, S.A.), ισπανική εταιρεία με με έδρα επί της Avda. de la Diputación s, Edificio Inditex, 15143 Arteixo (A Coruña), A-15075062, εγγεγραμμένη στο Εμπορικό Μητρώο της Λα Κορούνια στον Τόμο 964, Γενικό Τμήμα, Φύλλο 17, Σελίδα C-3342, 1η καταχώρηση (εφεξής, ο «Ιστότοπος» ή «INDITEX»). H INDITEX είναι η επικεφαλής εταιρεία ενός ομίλου επιχειρήσεων (εφεξής, ο «'Ομιλος INDITEX»)  

Σκοπός αυτού του Ιστότοπου είναι να διευκολύνει την πρόσβαση του χρήστη σε προσφορές εργασίες στις διάφορες εταιρείες του ομίλου INDITEX και να επιτρέπει στις εταιρείες του Ομίλου INDITEX να έχουν πρόσβαση στα βιογραφικά των εγγεγραμμένων χρηστών με τους όρους και τις απαιτήσεις που υποδεικνύονται στον Ιστότοπο.  

Η πρόσβαση στον Ιστότοπο και η χρήση των περιεχομένων και υπηρεσιών συνεπάγεται την πλήρη τήρηση των Όρων της Inditex Careers που ισχύουν και δημοσιεύονται στην Ιστοσελίδα τη στιγμή που ο χρήστης μεταβαίνει σε αυτήν.

Οι χρήστες μπορούν να συμβουλεύονται όποτε θέλουν την τελευταία έκδοση των Όρων της Inditex, η οποία είναι διαθέσιμη στον Ιστότοπο. Αν ο χρήστης αποφασίσει να μη δεχτεί τους ισχύοντες Όρους της Inditex Careers, δεν πρέπει να μεταβεί στον Ιστότοπο ούτε να χρησιμοποιεί τα περιεχόμενα ή της υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες σε αυτόν.

Η INDITEX διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση, τους παρόντες Όρους της Inditex Careers.  

2.    ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ INDITEX CAREERS

2.1    H ρύθμιση της πρόσβασης και η χρήση του Ιστότοπου, καθώς και η σχέση μεταξύ των χρηστών και της INDITEX που προκύπτει από τη χρήση του Ιστότοπου, αποτελεί αντικείμενο των παρόντων Όρων της Inditex Careers.  

Για τους παρόντες Όρους της Inditex Careers κατανοείται ως Ιστότοπος: (α) η εξωτερική εμφάνιση (ή το «look and feel») των διασυνδέσεων της οθόνης, τόσο στατικής όσο και δυναμικής μορφής (δηλαδή, το δέντρο περιήγησης), (β) τα ενσωματωμένα στοιχεία στις διασυνδέσεις της οθόνης και στο δέντρο περιήγησης, συμπεριλαμβανομένων, ειδικότερα και όχι μόνον, εκείνων των κειμένων, εικόνων, ήχων, βάσεων δεδομένων, πολυμέσων, ερμηνειών, καλλιτεχνικών εκτελέσεων, συνδέσεων, ραδιοτηλεοπτικών σημάτων και γενικά όλων εκείνων των δημιουργιών και αντικειμένων που εκφράζονται με οποιοδήποτε μέσο ή υποστήριξη, ήδη γνωστό ή που θα εφευρεθεί στο μέλλον, είτε είναι είτε δεν είναι αντικείμενο προστασίας της ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με την πνευματική, βιομηχανική ιδιοκτησία ή με οποιοδήποτε άλλο ανάλογο νομικό σύστημα (τα «Περιεχόμενα») και όλων εκείνων των υπηρεσιών ή πόρων που προσφέρει κατά περίπτωση μέσω διαδικτύου στους χρήστες (οι «Υπηρεσίες»).  

2.2    Η INDITEX διατηρεί το δικαίωμα να να τροποποιεί οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση την παρουσίαση και ρύθμιση του Ιστότοπου της και τα Περιεχόμενα και Υπηρεσίες που περιλαμβάνονται σε αυτόν. Ο χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι η INDITEX μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να διακόψει, να απενεργοποιήσει ή να ακυρώσει οποιοδήποτε από τα Περιεχόμενα ή τις Υπηρεσίες περιλαμβάνονται στον Ιστότοπο.

2.3    Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε αυτόν τον Ιστότοπο, θα τελείτε υπό την εκάστοτε ισχύουσα εφαρμογή της Πολιτικής του Απορρήτου και συνεπώς θα πρέπει να διαβάζετε το σχετικό κείμενο για να βεβαιώνεστε ότι συμφωνείτε με αυτό.

3.    ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

3.1    Η πρόσβαση και η χρήση ορισμένων Περιεχομένων και Υπηρεσιών ενδέχεται να υπόκειται σε ορισμένες ιδιαίτερες συνθήκες, νομικές σημειώσεις, οδηγίες και κανονισμούς χρήσης που, αφού προηγουμένως έχουν γνωστοποιηθεί στον χρήστη και ανάλογα με την περίπτωση, θα αντικαθιστούν, συμπληρώνουν ή θα τροποποιούν τους Όρους της Inditex Careers που ορίζονται στο παρόν (εφεξής οι «Ειδικοί Όροι»). Άρα, η πρόσβαση και η χρήση των εν λόγω Περιεχομένων και Υπηρεσιών, θα συνεπάγεται την πλήρη συμμόρφωση στους Ειδικούς Όρους που καθορίζονται στην δημοσιευμένη και ισχύουσα έκδοση τη στιγμή που ο χρήστης θα μεταβεί σε αυτούς, ενώ οι εν λόγω Ειδικοί Όροι θα ενσωματώνονται αυτομάτως στους παρόντες Όρους της Inditex Careers.

3.2    Σε περίπτωση αντίθεσης μεταξύ των όρων και προϋποθέσεων που αναφέρονται στους Όρους της Inditex Careers και των Ειδικών Όρων, θα υπερισχύουν πάντα και σε κάθε περίπτωση, οι όροι που συμφωνήθηκαν σε αυτό το τελευταίο όργανο σχετικά με εκείνους τους ασύμβατους όρους και μόνο σχετικά με εκείνα τα Περιεχόμενα και τις Υπηρεσίες που υπόκεινται στην εν λόγω ρύθμιση.

4.    ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

4.1    Για την πρόσβασή του στον Ιστότοπο ο χρήστης πρέπει (i) να έχει σύνδεση με το Δίκτυο, (ii) να καταβάλει τα ποσά για την αντίστοιχη πρόσβαση και σύνδεση και (iii) να έχει τον απαραίτητο εξοπλισμό και τα συστήματα πληροφορικής για να κάνει τη σύνδεση με το Δίκτυο.

4.2    Για τη σωστή πρόσβαση, εμφάνιση και εφαρμογή ορισμένων Περιεχομένων και Υπηρεσιών του Ιστοτόπου, μπορεί να είναι απαραίτητο να γίνει λήψη και εγκατάσταση ορισμένων προγραμμάτων υπολογιστή ή άλλα λογικά στοιχεία. Αυτή η εγκατάσταση θα γίνει από τον χρήστη, ενώ η INDITEX αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης τυχόν προκύψει.

4.3    Ο χρήστης υποχρεούται να μην μεταβαίνει στα Περιεχόμενα και τις Υπηρεσίες του Ιστότοπου από μέσα διαφορετικά από τις διασυνδέσεις οθόνης που παρέχει η INDITEX για τη μετάβαση σε αυτά.  

5.    ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

5.1    Η INDITEX, για την πρόσβαση σε ορισμένα Περιεχόμενα και Υπηρεσίες, ενδέχεται να απαιτήσει την ενεργοποίηση του χρήστη μέσω φόρμας εγγραφής και σε αυτή την περίπτωση, την αποδοχή ορισμένων όρων. Αν συμβεί αυτό, ο χρήστης θα πρέπει να παράσχει τις απαιτούμενες πληροφορίες και να συνεχίσει την καθορισμένη διαδικασία ενεργοποίησης για να μεταβεί στα σχετικά Περιεχόμενα και Υπηρεσίες.  

Αναφορικά με τη διαδικασία ενεργοποίησης, ο χρήστης υποχρεούται να: (i) παρέχει αληθή, ακριβή και πλήρη στοιχεία και (ii) να ενημερώνει τα στοιχεία ενεργοποίησης προκειμένου να είναι πάντα αληθή, ακριβή και πλήρη. Ο χρήστης δεν επιτρέπεται να επιλέγει ως όνομα χρήστη ή κωδικό πρόσβασης, λέξεις ή εκφράσεις που γενικά είναι αντίθετες προς το νόμο ή τις απαιτήσεις της ηθικής και των γενικά αποδεκτών καλών συνηθειών και γενικά λέξεις η φράσεις οι οποίες αφορούν κάποιο δικαίωμα που αποκλείει τη χρησιμοποίηση αυτών από το χρήστη.

Εάν ο χρήστης παράσχει κάποιο ψευδές, ανακριβές ή ελλιπές στοιχείο ή αν η INDITEX έχει αρκετούς λόγους να υποψιάζεται ότι η εν λόγω πληροφορίες είναι ψευδείς, ανακριβείς ή ελλιπείς ή είναι αντίθετες προς το νόμο ή τις απαιτήσεις της ηθικής και των γενικά αποδεκτών καλών συνηθειών, η INDITEX θα δικαιούται να ακυρώσει την ενεργοποίηση και να αρνηθεί την πρόσβαση και τη χρήση στο παρόν και στο μέλλον του Ιστότοπου ή οποιουδήποτε Περιεχομένου και Υπηρεσίας περιλαμβάνονται σε αυτά.  

5.2     Το όνομα χρήστη της Inditex Careers είναι προσωπικό και αμεταβίβαστο.  

Το αναγνωριστικό σας στην Inditex Careers είναι το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας και ο/οι κωδικός/οί πρόσβασής σας. Για τον λόγο αυτό, σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε μια προσωπική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να διατηρέιτε συνεχώς εμπιστευτικούς τους κωδικούς πρόσβασης.  

Σε περίπτωση που έχετε διαπιστώσει κάποια μη εξουσιοδοτημένη χρήση τη Inditex Careers με το όνομα χρήστη σας, παρακαλούμε ειδοποιήστε μας αμέσως μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου soporte@inditexcareers.com

5.3    Ο χρήστης δεσμεύεται να κάνει επιμελή χρήση του ονόματος και του κωδικού πρόσβασής του και να μην τους αποκαλύπτει. Η διατήρηση της εμπιστευτικότητας του ονόματος και του κωδικού πρόσβασης του χρήστη παραμένει αποκλειστική ευθύνη του χρήστη, ο οποίος αναλαμβάνει επίσης προσωπικά κάθε δραστηριότητα που πραγματοποιείται ή διεξάγεται μέσω της χρησιμοποίησής τους.

5.4    Ο χρήστης θα μπορεί να απενεργοποιεί το προφίλ του οποιαδήποτε στιγμή χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη και τον προσωπικό του κωδικό πρόσβασης. Ο χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι η INDITEX διατηρεί το δικαίωμα να απενεργοποιήσει όποια προφίλ είναι ανενεργά ή δεν πληρούν τους παρόντες Όρους της Inditex Careers που ρυθμίζουν τη χρήση του Ιστότοπου.  

6.    ΚΑΝΟΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

6.1    Ο χρήστης υποχρεούται να χρησιμοποιεί τον Ιστότοπο και τα Περιεχόμενα και Υπηρεσίες που περιλαμβάνονται σε αυτόν προσεκτικά και σωστά. Εξάλλου, ο χρήστης δεσμεύεται να μην χρησιμοποιεί τον Ιστότοπο: (α) για την πραγματοποίηση παράνομων, ανήθικων και αντίθετων προς τις καλές συνήθειες δραστηριοτήτων ή αντίθετων στην καθορισμένη δημόσια τάξη και (β) με παράνομους, απαγορευμένους στόχους ή σκοπούς, ή πράξεις που θίγουν τα δικαιώματα και τα ενδιαφέροντα τρίτων, ενώ η INDITEX αρνείται οποιαδήποτε ευθύνη που ενδεχομένως προκύψει από όλα τα παραπάνω.  

6.2    Ο χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται να χρησιμοποιεί τον Ιστότοπο και τα Περιεχόμενα και Υπηρεσίες μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους δημιουργήθηκε. Απαγορεύεται ρητά στον χρήστη να επιτρέπει σε τρίτους τη χρήση, ολική ή μερική, του Ιστότοπου ή να εισάγει ή να ενσωματώνει ως ή σε μία δική του επιχειρηματική δραστηριότητατα τα Περιεχόμενα και τις Υπηρεσίες.

Απαγορεύεται ρητά η χρήση ή εφαρμογή οποιωνδήποτε τεχνικών, λογικών ή τεχνολογικών μέσων από τα οποία οι χρήστες μπορούν να επωφεληθούν, άμεσα ή έμμεσα, από τη μη εξουσιοδοτημένη εκμεταλλευση των Περιεχομένων και Υπηρεσιών του Ιστότοπου.

6.3    Ο χρήστης δεσμεύεται να μην προκαλέσει ζημία, αχρήστευση, επιβάρυνση ή φθορά στον εξοπλισμό και τα συστήματα πληροφορικής ή στον εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών της INDITEX ή οποιουδήποτε τρίτου, ούτε στα ενσωματωμένα ή αποθηκευμένα σε αυτά.

6.4    Ο χρήστης δεν θα χρησιμοποιεί τα Περιεχόμενα και τις Υπηρεσίες με οποιοδήποτε τρόπο που να προκαλεί ζημία, αχρήστευση, επιβάρυνση ή φθορά στον Ιστότοπο ούτε θα εμποδίζει την κανονική χρήση από άλλους χρήστες.

6.5    Είναι πολύ σημαντικό, οι πληροφορίες που μας παρέχετε μέσω των πεδίων ελεύθερου κειμένου της φόρμας καθώς και των αρχείων, συνδέσμων ή προσκομιζόμενων εγγράφων να μην περιέχουν εμπιστευτικές ή ιδιαίτερα ευαίσθητες πληροφορίες, όπως: η φυλετική ή εθνική σας προέλευση, η ιδεολογία ή οι πολιτικές, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές σας πεποιθήσεις, η συμμετοχή σας σε πολιτικά κόμματα ή συνδικάτα, η σωματική ή ψυχική σας υγεία, τα βιομετρικά σας στοιχεία ή τα γενετικά σας χαρακτηριστικά, ο γενετήσιος προσανατολισμός σας, το ποινικό σας μητρώο, ο αριθμός κοινωνικής ασφάλισης ή ταυτότητας, κ.λπ.  

Αν μας παράσχετε τέτοιου είδους πληροφορίες, αναλαμβάνετε με δική σας ευθύνη όποιους πιθανούς κινδύνους προκύψουν για το προσωπικό σας απόρρητο.  

Σε περίπτωση που αντιληφθούμε την ύπαρξη τέτοιου είδους πληροφοριών, θα προβούμε στη διαγραφή τους από τα συστήματά μας και σε καμία περίπτωση δεν θα ληφθούν υπόψη κατά τις διαδικασίες επιλογής προσωπικού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των στοιχείων σας, διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου.

6.6    Ο χρήστης υποχρεούται να μην τροποποιεί τον εξοπλισμό και τα συστήματα της INDITEX με κανένα τρόπο, ούτε να χρησιμοποιεί εκδόσεις εξοπλισμών και συστημάτων που έχουν τροποποιηθεί με σκοπό την μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε οποιαδήποτε Υπηρεσία ή Περιεχόμενο του Ιστότοπου.

6.7    Ο χρήστης υποχρεούται να μην επεμβαίνει ούτε να διακόπτει την πρόσβαση στον Ιστότοπο, τους διακομιστές ή τα δίκτυα που συνέονται με αυτόν, ούτε να μην τηρεί τις απαιτήσεις, τις διαδικασίες και τους κανονισμούς της πολιτικής σύνδεσης δικτύων.  

7.    ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

7.1    Πληροφορίες σχετικά με την Inditex Careers

Ο χρήστης γνωρίζει και αποδέχεται ότι οποιοδήποτε στοιχείο σχετικά με την Inditex Careers ή τις εταιρείες του Ομίλου INDITEX που διατίθενται στον Ιστότοπο, παρέχεται για ενημερωτικούς σκοπούς χωρίς να είναι δεσμευτικό για την INDITEX. Οι πληροφορίες που παρέχει η INDITEX αποκτήθηκαν από αξιόπιστες πηγές, αλλά, παρότι λήφθηκαν λογικά μέτρα για να εξασφαλιστεί ότι αυτές οι πληροφορίες δεν είναι εσφαλμένες ή λανθασμένες, η INDITEX δεν δηλώνει, ούτε εγγυάται ότι είναι ακριβείς, πλήρεις ή ενημερωμένες και δεν πρέπει να τις εμπιστεύστε σαν να ήταν.  

7.2    Προσωπικές πληροφορίες

Το γεγονός ότι ένα άτομο έχει ενεργοποιημένο προφίλ στην Ιnditex Careers δεν σημαίνει σε καμία περίπωση την έγκριση ή αποδοχή από την INDITEX ή από οποιαδήποτε εταιρεία του ομίλου INDITEX για την πρόσληψή του.  

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των στοιχείων σας, διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου.

7.3    Πληροφορίες παρεχόμενες από τρίτους

7.3.1    Ο Ιστότοπος μπορεί να περιλαμβάνει πληροφορίες ή περιεχόμενα που προέρχονται από άλλες πηγές εκτός της INDITEX. Η INDITEX δεν εγγυάται ούτε αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την ορθότητα, την ακεραιότητα ή την ακρίβεια αυτών των πληροφοριών ή των περιεχομένων.

7.3.2    Ο χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι η INDITEX μπορεί να διατηρήσει και να κοινοποιήσει τις πληροφοριες που αποθηκεύει ή να θέτει στη διάθεση τρίτων στον Ιστότοπο εφόσον: (i) απαιτείται από τις αρχές και τους αρμόδιους οργανισμούς, (ii) αίναι απαραίτητο για να απαντήσει σε παράπονα σχετικά με παραβιάσεις δικαιωμάτων, ή (iii) κρίνεται σκόπιμο ή απαραίτητο για την προστασία των νόμιμων δικαιωμάτων της INDITEX, των χρηστών της και το κοινού γενικά.

8.    ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

8.1    Ο Ιστότοπος μπορεί να θέτει στη διάθεση των χρηστών τεχνικές συσκευές σύνδεσης, καταλόγων και μηχανισμούς αναζήτησης που τους επιτρέπουν την πρόσβαση σε ιστοσελίδες που ανήκουν ή τελούν υπό τη διαχείριση τρίτων.

8.2    Η εγκατάσταση αυτών των συνδέσμων, καταλόγων και μηχανισμών αναζήτησης στον Ιστότοπο αποσκοπεί αποκλειστικά και μόνο στο να διευκολύνει τους χρήστες στην αναζήτηση και στην πρόσβαση στις πληροφορίες και τις υπηρεσίες του Διαδικτύου.  

8.3    Η δημιουργία του συνδέσμου δεν συνεπάγεται την ύπαρξη σχέσης μεταξύ της INDITEX και του κατόχου της ιστοσελίδας στην οποία δημιουργείται, ούτε και την αποδοχή και έγκριση από την INDITEX των περιεχομένων και υπηρεσιών της.

8.4    Εκτός εάν ρητά ορίζεται διαφορετικά, η INDITEX δεν προσφέρει ούτε εμπορεύεται μέσω τρίτων τις πληροφορίες, τα περιεχόμενα ή τις υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες στις συνδεδεμένες σελίδες, ούτε πραγματοποιεί προηγούμενο έλεγχο, εγκρίνει ή παρακολουθεί, ούτε τα ιδιοποιείται. Για τον λόγο αυτόν, ο χρήστης πρέπει να είναι εξαιρετικά προσεκτικός με την αξιολόγηση και χρησιμοποίηση των πληροφοριών, περιεχομένων και υπηρεσιών που υπάρχουν στις συνδεδεμένες σελίδες.  

8.5    Λόγω του ότι η INDITEX δεν έχει υπό τον έλεγχό της καμία από τις συνδεδεμένες σελίδες μέσω των συνδέσεων που περιλαμβάνει ο Ιστότοπός της, ο χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι η INDITEX δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο ούτε για τις υπηρεσίες στις οποίες μπορεί να έχει πρόσβαση ο χρήστης μέσω αυτών των σελίδων, ούτε για κανένα προϊόν που διαφημίζεται σε αυτές.  

9.    ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ  

9.1    Εκτός εάν ο Νόμος προβλέπει ρητά το αντίθετο ή ορίζεται διαφορετικά, ο χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται ρητά ότι η INDITEX δεν παρέχει καμία εγγύηση, είτε ρητά είτε σιωπηρά, για τον Ιστότοπο ή τα Περιεχόμενα και τις Υπηρεσίες που περιλαμβάνει, συμπεριλαμβάνοντας, ειδικότερα και όχι μόνον: (α) τη διαθεσιμότητα και τη συνέχεια της λειτουργίας του Ιστότοπου και ιδιαίτερα, αν και όχι αποκλειστικά, οι χρήστες να μπορούν να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τον Ιστότοπο, τα Περιεχόμενα και τις Υπηρεσίες και να μεταβαίνουν στις διάφορες ιστοσελίδες που αποτελούν τον Ιστότοπο ή σε εκείνες από τις οποίες παρέχονται οι Υπηρεσίες, (β) τα επίπεδα ποιότητας, διαλειτουργικότητας και λειτουργικότητας του Ιστότοπου καθώς και τις Υπηρεσίες και τα Περιεχόμενα που περιλαμβάνει, (γ) τη διακοπή, αναστολή λειτουργίας ή ακύρωση της πρόσβασης στον Ιστότοπο και τα Περιεχόμενα και Υπηρεσίες που περιλαμβάνει, (δ) την προσαρμογή του Ιστότοπου και των Περιεχομένων και Υπηρεσιών που περιλαμβάνει για έναν ειδικό σκοπό, (ε) την αξιοπιστία, ακεραιότητα, ακρίβεια, και την ενημέρωση των Περιεχομένων, Υπηρεσιών, προϊόντων, κειμένων, γραφικών, συνδέσμων ή οποιονδήποτε άλλων στοιχείων που περιλαμβάνονται στον Ιστότοπο καθώς και τα αποτελέσματα που θα μπορούσαν να ληφθούν από την πρόσβαση και τη χρήση του Ιστότοπου ή των Περιεχομένων του, (στ) η INDITEX αρνείται ρητά οποιαδήποτε ευθύνη σφάλματος ή παράλειψης στις πληροφορίες που εμπεριέχονται στον Ιστότοπο, καθώς και λόγω της έλειψης αλήθειας, ακρίβειας, διεξοδικότητας, σχετικότητας ή ενημέρωσης των Περιεχομένων, (ζ) τη μη εξουσιοδοτημέη πρόσβαση και την τροποποίηση των αποθηκευμένων και μεταδιδόμενων δεδομένων μέσω του Ιστότοπου ή των σχετικών Υπηρεσιών που προσφέρει, (η) την απουσία ιών ή άλλων στοιχείων στα Περιεχόμενα, τα οποία θα μπορούσαν να προκαλέσουν τροποποιήσεις στο σύστημα πληροφορικής (λογισμικό ή υλικό) ή στα ηλεκτρονικά έγγραφα και τα αποθηκευμένα αρχεία στο σύστημα πληροφορικής.

9.2    Ο χρήστης γνωρίζει και αποδέχεται ότι η χρήση του Ιστότοπου, των Υπηρεσιών και των Περιεχομένων γίνεται, ούτως ή άλλως, με δική του ευθύνη. Για τον λόγο αυτόν, θα λάβει όσα μέτρα είναι απαραίτητα με σκοπό να ελαχιστοποιήσει τους κινδύνους, συμπεριλαμβανομένων και των όποιων μέτρων θεωρηθούν απαράιτητα για τη διασφάλιση των διαδικασιών προστασίας από ιούς και την ανάκτηση δεδομένων. Κατά συνέπεια, εκτός εάν επιβάλλεται ρητά από το Νόμο το αντίθετο και αποκλειστικά στο μέτρο και την επέκταση που το επιβάλλει, η INDITEX δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη σχετικά με την πρόσβαση και τη χρήση του Ιστότοπου ή των Περιεχομένων και Υπηρεσιών που περιλαμβάνονται σε αυτόν.

10.    ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Δυνάμει των παραπάνω, η INDITEX δεν θα ευθύνεται για καθυστερήσεις ή σφάλματα που θα μπορούσαν να προκληθούν κατά την πρόσβαση, τη λειτουργία και τη λειτουργικότητα του Ιστότοπου, των Περιεχομένων και Υπηρεσιών του ούτε για τις διακοπές, αναστολές λειτουργίας ή την κακή λειτουργία του, όταν οι βλάβες προέρχονται από οποιαδήποτε κατάσταση ανωτέρας βίας ή αναπόφευκτης αιτίας.

11.    ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

11.1    Εφαρμοστέα Νομοθεσία

Ο Ιστότοπος καθώς και όλα τα Περιεχόμενα, οι Υπηρεσίες και τα στοιχεία που περιλαμβάνει, αποτελούν ιδιοκτησία ή βρίσκονται υπό τον έλεγχο της INDITEX, δηλαδή, προστατεύονται χωρίς κανέναν περιορισμό από τους νόμους πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας του Βασιλείου της Ισπανίας και ενδέχεται να εφαρμοστούν από τις διεθνείς Συνθήκες και Συμβάσεις.

11.2    Ιδιοκτησία της INDITEX  

η INDITEX είναι ο αποκλειστικός κάτοχος όλων των δικαιωμάτων πνευματικής, βιομηχανικής ιδιοκτησίας και άλλων παραπλήσιων δικαιωμάτων που απορρέουν από τον Ιστότοπο. Επίσης, η INDITEX ή οποιαδήποτε από τις εταιρείες ή επιχειρήσεις αποτελούν τον Όμιλο INDITEX, διατηρούν όλα τα δικαιώματα σε οποιαδήποτε Περιεχόμενα, Υπηρεσίες ή στοιχεία της ιδιοκτησίας τους που περιλαμβάνονται στον Ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων ειδικότερα και όχι μόνον:  

-    εκείνα τα στοιχεία που αποτελούν την οπτική εμφάνιση, γραφική εικόνα και άλλα αισθητηριακά ερεθίσματα των ιστοσελίδων που αποτελούν τον Ιστότοπο,  
-    την αρχιτεκτονική της περιήγησης,  
-    τους πηγαίους κωδικούς των ιστοσελίδων,  
-    φωτογραφίες,
-    ηχογραφήσεις  
-    προγράμματα υπολογιστών,  
-    βάσεις δεδομένων  
-    τεχνολογία  
-    λογότυπα και  
-    διακριτικά σημεία.  

Όλα αυτά, στο σύνολό τους, θα ονομάζονται στο εξής η «Ιδιοκτησία».  

11.3    Ιδιοκτησία Τρίτων

Ο χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι ενδέχεται να βρεθούν στον Ιστότοπο προσβάσιμα Περιεχόμενα και Υπηρεσίες ιδιοκτησίας της INDITEX ή τρίτων, των οποίων τα δικαιώματα θα προστατεύονται από την εφαρμοστέα νομοθεσία στα πλαίσια της πνευσματικής, βιομηχανικής ιδιοκτησίας, των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης της εμπορικής και διαφημιστικής αξίας της εικόνας και άλλων παρόμοιων δικαιωμάτων ανάλογα με την περίπτωση.

11.4    Ειδοποιήσεις περί Δικαιωμάτων και Μέτρων Προστασίας των Δικαιωμάτων

Ο χρήστης δεσμεύεται να μην αφαιρεί, διαγράφει, αλλοιώνει, παραποιεί ούτε να τροποποιεί με κανέναν τρόπο:  

-     Τις σημειώσεις, επεξηγήσεις, υποδείξεις ή σύμβολα που η INDITEX ή οι νόμιμοι κάτοχοι των δικαιωμάτων εισάγουν ως υλικό πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας (όπως για παράδειγμα, copyright, ©, ® και ™, etc.).  
-    Τις τεχνικές διατάξεις προστασίας ή αναγνώρισης που μπορεί να περιέχουν τα περιεχόμενα (όπως για παράδειγμα, υδατόσημα, ψηφιακά ίχνη, κ.λπ.)  

12.    ΑΔΕΙΕΣ ΠΕΡΙ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

12.1    Ο χρήστης αναγνωρίζει ότι δυνάμει αυτών των Όρων της Inditex Careers, η INDITEX δεν παραχωρεί ούτε μεταβιβάζει στο χρήστη κανένα δικαίωμα στην Ιδιοκτησία της ούτε σε οποιαδήποτε ιδιοκτησία τρίτων. Η INDITEX επιτρέπει στο χρήστη μόνο την πρόσβαση και τη χρήση με την ίδια συμμόρφωση που ισχύει για τις διατάξεις που αναφέρονται στους παρόντες Όρους της Inditex Careers.

12.2    Η INDITEX επιτρέπει στους χρήστες να μεταβαίνουν και να κάνουν περιήγηση στον Ιστότοπο χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες και βλέποντας τα Περιεχόμενα που υπάρχουν εκεί.

12.3    Οι χρήστες δεν επιτρέπεται να αντιγράφουν, να διανέμουν, να μεταδίδουν, να κοινοποιούν, να τροποποιούν, να αλλοιώνουν, να μεταβάλλουν, να παραχωρούν ή με οποιονδήποτε τρόπο να αναπτύσσουν δραστηριότητες που να συνεπάγονται την εμπορική χρήση του Ιστότοπου, των σελίδων του, των Περιεχομένων ή των στοιχείων που τα αποτελούν είτε μερικώς είτε πλήρως χωρίς να υπάρχει γραπτή ρητή συγκατάθεση που να παραχωρείται από τον νόμιμο κάτοχο των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης.

12.4    Η πρόσβαση, η θέαση, ενδεχομένως, η λήψη Περιεχομένων και Υπηρεσιών θα γίνεται πάντα και σε κάθε περίπτωση για αυστηρά προσωπικούς και όχι για εμπορικούς σκοπούς.

12.5    Η INDITEX διατηρεί όλα τα δικαιώματα Ιδιοκτησίας, άρα δεν χορηγεί καμία άδεια ούτε εξουσιοδότηση χρήσης στο χρήστη για την Ιδιοκτησία, διάφορη αυτής που αναφέρεται ρητά στην παρούσα διάταξη.

13.    ΑΔΕΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ

Οι χρήστες και γενικά, αυτά τα άτομα που έχουν σκοπό να δημιουργήσουν έναν σύνδεσμο μεταξύ της ιστοσελίδας τους και του Ιστότοπου πρέπει να πληρούν τους παρακάτω όρους όπως περιγράφονται στη συνέχεια. Οποιαδήποτε πρόθεση δημιουργίας συνδέσμου διαφορετική από αυτήν που αναφέρεται στην παρούσα διάταξη, απαιτεί πρωτύτερα τη γραπτή αποδοχή της INDITEX.  

Ο χρήστης δεν μπορεί να αναπαράγει, να μιμηθεί μερικώς ή πλήρως το περιεχόμενο του Ιστότοπου, ούτε τη γραφική εικόνα αυτού, ("look and feel"), ούτε να δημιουργεί πλαίσια ("frames») ούτε σύνθετους συνδέσμους ("link inline") από τις σελίδες του Ιστότοπου.  

Δεν θα δημιουργηθεί πρόγραμμα περιήγησης, πλαίσιο, ούτε περίγραμμα, ούτε γραμμή περιήγησης του Ιστότοπου.  

Δεν θα γίνονται ψευδείς, ανακριβείς, λανθασμένες ή προσβλητικές δηλώσεις ή υποδείξεις σχετικά με τον Ιστότοπο, την INDITEX ή οποιαδήποτε από τις Ιδιοκτησίες της INDITEX, ειδικότερα, δεν θα δηλωθεί ούτε θα δωθεί η εντύπωση ότι η INDITEX συνεργάζεται ή είναι εταίρος - συνεργάτης ή κατά κάποιο τρόπο έχει επιβλέψει ή αναλάβει με οποιοδήποτε τρόπο τα περιεχόμενα ή τις προσφερόμενες υπηρεσίες που τίθενται στη διάθεση της ιστοσελίδας στην οποία δημιουργείται ο σύνδεσμος.  

Η ιστοσελίδα στην οποία δημιουργείται ο σύνδεσμος δεν θα περιέχει καμία μάρκα ούτε εμπορική ονομασία, επιγραφή καταστήματος, εμπορική επωνυμία, λογότυπο, σλόγκαν ή άλλες υπηρεσίες που προσφέρονται ή διατίθενται στην ιστοσελίδα στην οποία δημιουργείται ο σύνδεσμος.  

Η ιστοσελίδα στην οποία δημιουργείται ο σύνδεσμος δε θα περιέχει πληροφορίες παράνομες, ανήθικες ή αντίθετες προς τις καλές και κοινά αποδεκτές συνήθειες και προς τη δημόσια τάξη, ούτε θα περιλαμβάνει περιεχόμενα ή υπηρεσίες που να συγκρούονται με οποιοδήποτε δικαίωμα τρίτων.  

14.    ΛΗΞΗ ΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ

Η INDITEX διατηρεί το δικαίωμα να διακόπτει ή να τροποποιεί οποιαδήποτε στιγμή και για οποιαδήποτε αιτία τις χορηγημένες άδειες, σύμφωνα με τους παρόντες Όρους της Inditex Careers. Ωστόσο, η INDITEX μπορεί να λάβει νομικά μέτρα κατά κάθε χρήσης πραγματοποιημένης από το χρήστη που:  

-    Δεν τηρεί τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο παρόν,  
-    παραβιάζει ή θίγει τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή άλλα παρόμοια δικαιώματα της INDITEX ή οποιουδήποτε άλλου νόμιμου κατόχου, ή  
-    παραβιάζει οποιονδήποτε εφαρμοστέο κανονισμό.  

Ο χρήστης υποχρεούται να τροποποιεί ή να αφαιρεί αμέσως από την ιστοσελίδα του οποιαδήποτε Ιδιοκτησία της INDITEX η να αφαιρεί οποιονδήποτε σύνδεσμο στον Ιστότοπο, όταν το απαιτήσει η INDITEX.  

15.    ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

15.1    Ο χρήστης δεν επιτρέπεται να παραχωρεί, να μεταβιβάζει, να επιβαρύνει ή να αναπληρώνει προς όφελος τρίτων, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που έχουν καθοριστεί σε αυτούς τους Όρους της Inditex Careers.

15.2    H INDITEX επιτρέπεται να παραχωρεί, να μεταβιβάζει, να επιβαρύνει ή να αναπληρώνει προς όφελος τρίτων, πλήρως ή μερικώς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτούς τους Όρους της Inditex Careers.

16.    ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

16.1    Όλα τα ζητήματα που ενδέχεται να προκύψουν από την πρόσβαση και τη χρήση του Ιστότοπου θα θεωρηθεί ότι έχουν ρυθμιστεί και ερμηνευθεί σύμφωνα με τον ισπανικό νόμο.

16.2    Σε περίπτωση που ο χρήστης κατοικεί εκτός Ισπανίας, η INDITEX και ο χρήστης υπάγονται στην αρμόδια μη αποκλειστική δικαιοδοσία των αρμόδιων Δικαστηρίων του Βασιλείου της Ισπανίας.  

17.    ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Εκτός υποδείξεως του αντιθέτου, όλες οι ειδοποιήσεις, οι απαιτήσεις, οι συμφωνίες, οι συγκαταθέσεις, οι αποδοχές, οι εγκρίσεις ή οι κοινοποιήσεις που θα χρειαστούν σύμφωνα με τα όσα ορίζουν οι παρόντες Όροι της Inditex Careers ή με οποιονδήποτε τρόπο έχουν σχέση με τα παραπάνω, θα πρέπει να έχουν μεταφερθεί σε γραπτό λόγο και να σταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο soporte@inditexcareers.com

18.    ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

Παρακαλούμε, για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία, σύσταση ή πρόταση, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου soporte@inditexcareers.com. 

 • Zara
 • Pull&Bear
 • Massimo Dutti
 • Bershka
 • Stradivarius
 • Oysho
 • Zara Home
 • Uterqüe
 • Tempe
 • Inditex

Είμαστε κοινωνικά άτομα

jf
  OK